SILTUMSŪKNIS

Augsta turpgaitas temperatūra

SUPER HIGH POWER sērija
Var tikt nodrošināta augsta turpgaitas temperatūra 60 °C, pat ja āra gaisa temperatūra ir zemāka nekā -20 °C bez papildus piesildītāja izmantošanas. Kā arī ir iespējama turpgaitas temperatūra 55 °C pie -22 °C bez papildus piesildītāja.

Siltumsūknis


HIGH POWER sērija
Augsta turpgaitas temperatūra 60 °C pat pie āra gaisa temperatūras -20° bez papildus piesildītāja.


Siltumsūknis

COMFORT sērija
Maksimālā turp gaitas temperatūra 55% bez papildus piesildītāja. Karstā ūdens sagatavošana var tikt nodrošināta arī pie -10°C bez papildus piesildītāja. 

Siltumsūknis

IZMANTOŠANAS IESPĒJAS

Siltumsūknis

GAISS / ŪDENS

FUJITSU WATERSTAGE siltumsūknis

GAISS / GAISS

FUJITSU AIRSTAGE siltumsūknis